แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการส่งต่อชิ้นงานไปสู่กระบวนการถัดไป

ใช้ในจับยึด กำหนดตำแหน่ง และนำทางให้กับ Tools หรือ เครื่องมือกล

ทำงานซ้ำๆ ตามระบบแทนมนุษย์ได้โดยไม่มีวันหยุด ไม่ต้องพัก