Meijo university 2023-2024

นักศึกษา และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Meijo เดินทางจากญี่ปุ่น เพื่อดูงานที่ทีที ฟูจิฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2023 คณะอาจารย์พานักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาเยี่ยมชมงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2024 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้ามาเยี่ยมชมงานที่ทีที ฟูจิฯ ถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจงานของเรา

นอกจากเราจะแนะนำธุรกิจของทีที ฟูจิฯ แล้ว เรายังแนะนำอาหาร, ผลไม้, น้ำ และขนมไทยให้คณะผู้บริหาร และนักศึกษาได้รู้จักและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทำให้นักศึกษาญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นด้วย