ร่วมงานกับเรา

JOB Title

Engineer (1 อัตรา)

ลักษณะงาน
1. ปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้กับลูกค้า
2. จัดทำแผนในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุง
3. ออกแบบสินค้าที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพ
4. ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มีการออกแบบ
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานขาย
6. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า
7. แก้ไขปัญหาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
8. ช่วยเหลืองานด้านการผลิตกับโรงงาน
9. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพ
10. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร

Engineer support (1 อัตรา)

ลักษณะงาน
1. สนับสนุนงานด้าน Engineer เช่น การค้นหาข้อมูล, การจัดทำรายงานต่างๆ, การเขียน Drawing

คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับยกเว้น)
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตหรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องมือตัด (Cutting tool)
4. มีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมรถยนต์
5. มีความสามารถในการอ่านแบบและเขียนแบบได้โดยโปรแกรมเขียนแบบ
6. สามารถใช้ MS Office ได้ดี
7. มีความรู้ด้านวัสดุศาสตร์หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สื่่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
9. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน การทำงานเป็นทีม รวมถึงสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
10. สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
11. สามารถทำงานล่วงเวลาหรือในวันหยุดได้ หรือทำงานที่ต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุ 20-25 ปี (ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
2. วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน หรือ เทคนิคอุตสาหกรรม
3. สามารถใช้ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint etc.) ได้
4. หากสามารถใช้โปรแกรม Solidwork และ AutoCAD ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
7. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้
8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

Programmer (1 อัตรา)

ลักษณะงาน
1. พัฒนา Web application ตาม Requirement ที่ได้รับ
2. พัฒนาโปรแกรมด้วย C++,C#.net,ASP.net,PHP,HTML,Jquery,Java script,Crystal report etc.
3. ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานทั้งในส่วนของผู้ใช้และทีมพัฒนา
4. แนะนำให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ
5. บริหารจัดการฐานข้อมูลบน SQL Server หรืออื่นๆ

คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศหรือที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมมามากกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีความกระตือรือร้น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
6. มีความขยันอดทน ไม่เกี่ยงงาน
7. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้
8. สามารถทำงานประจำที่จังหวัดชลบุรี และนอกสถานที่ได้
9. มีความรู้ทางด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆ

QA staff (1 อัตรา)
 
ลักษณะงาน
1. ตรวจสอบงานตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่วัดได้
3. ตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดเบื้องต้นตามมาตรฐานและตารางเวลาที่กำหนด
4. ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องตรวจวัด
5. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพ
6. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร

คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 20-25 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้นแล้ว)ง
3. สามารถใช้เครื่องมือวัดได้ เช่น Vernier, Micrometer, Profile ฯลฯ
4. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้
5. สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
6. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

สวัสดิการ

 1. ประกันชีวิตกลุ่ม ใช้ได้ทั้ง OPD&IPD
 2. ประกันสังคม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ค่าเช่าบ้าน และค่าเดินทาง
 5. สวัสดิการตัดแว่น หรือรักษาพยาบาลส่วนตัวและครอบครัว

 

 1. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 2. ยูนิฟอร์ม และรองเท้าเซฟตี้
 3. อาหารกลางวัน และอาหารแห้งสำหรับช่วงโอที
 4. เบี้ยขยัน
 5. อื่นๆ

  ชื่อ-นามสกุล*

  อีเมล์*

  เบอร์มือถือ*

  สมัครงานตำแหน่ง*

  กรุณาแนบประวัติ* (file.pdf, jpg, png เท่านั้น)

  “เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณ”