Meijo university 2023-2024

นักศึกษา และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Meijo เดินทางจากญี่ปุ่น เพื่อดูงานที่ทีที ฟูจิฯ

วันที่ 10 สิงหาคม 2023 คณะอาจารย์พานักศึกษาชาวญี่ปุ่นมาเยี่ยมชมงาน

วันที่ 11 มีนาคม 2024 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้ามาเยี่ยมชมงานที่ทีที ฟูจิฯ ถือเป็นเกียรติอย่างสูงที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจงานของเรา

นอกจากเราจะแนะนำธุรกิจของทีที ฟูจิฯ แล้ว เรายังแนะนำอาหาร, ผลไม้, น้ำ และขนมไทยให้คณะผู้บริหาร และนักศึกษาได้รู้จักและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทำให้นักศึกษาญี่ปุ่นได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้นด้วย

Metalex 2022

ทีทีฟูจิฯ เข้าร่วมงาน Metalex 2022 ร่วมกับบริษัท Yuasa Trading Thailand Co.,Ltd. เมื่อวันที่ 16-19 Nov 2022

เราได้นำ Vending machine ที่สามารถเก็บสินค้า เช่น Tooling, Stationery etc. ที่ช่วยลดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายสินค้า, ลดพื้นที่ในการเก็บสินค้า, ลดคนเบิกจ่ายสินค้า, สามารถกำหนดสิทธิ์ของคนเบิก และแสดงสต็อคสินค้าได้แบบเรียลไทม์  และดูข้อมูลนำเข้า/เบิกจ่ายย้อนหลังได้  ซึ่งได้รับความสนใจจากหลายบริษัทเป็นอย่างมาก

ที่สำคัญเราสามารถสร้าง API สำหรับส่งข้อมูลไปยังโปรแกรม ERP ที่ลูกค้าใช้ได้ โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาบันทึกข้อมูลสต็อคที่จำเป็นได้ตาม Requirement ของลูกค้า