สงกรานต์ 2024

ทีที ฟูจิฯ มีการจัดประเพณีสงกรานต์ รดน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวผู้บริหารทุกปี

เพื่อทะนุบำรุงประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ และถือเป็นการสื่อสารให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้รับรู้ประเพณีของไทย และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งบางบริษัทฯ อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงผู้บริหารระดับสูง เราจึงจัดงานนี้ขึ้นทุกปีเพื่อแสดงความเคารพผู้บริหาร และเชื่อมสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

ทำบุญบริษัท 2023

งานทำบุญบริษัท ทีที ฟูจิฯ จะกำหนดให้มีการจัดขึ้นช่วงสิ้นปีของทุกปี

เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทฯ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ทำบุญเพื่อชำระจิตให้รู้จักการให้ การทำจาคะเพื่อละความตระหนี่อันเป็นมลทินในดวงจิต และยังเป็นการสืบสารประเพณีของไทยให้ดำเนินต่อไป

อีกทั้งวัดนี้ พระอาจารย์ป้อมยังนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ทำให้สิ่งของบริจาคนี้ได้ถูกใช้จริงๆ ไม่เป็นขยะเหลือใช้อีกด้วย

Outing 2023

เที่ยวบริษัทวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2023 ที่จังหวัดนครนายก

ในขณะที่ฝนตกปรอยๆ นั่งรถชมวิวทิวทัศน์ของเขื่อนขุนด่านปราการชล กับที่พักรีสอร์ทติดริมน้ำ ทำให้บรรยากาศในการเที่ยวครั้งนี้ชุ่มช่ำเกินบรรยาย พร้อมทั้งงานปาร์ตี้ในธีม The jungel night party หลายคนจัดเต็มมากเพื่องานนี้ (ยกเว้น รองเท้า 555) ทั้งอาหาร, เครื่องดื่ม, วงดนตรี เต็มไปด้วยความสนุกสนานเกินขีดจำกัด แทบไม่หลับไม่นอนเลยทีเดียว