ร่วมงานกับเรา

Job title

Engineer support

(1 อัตรา)


ลักษณะงาน

  1. แก้ปัญหา/ไคเซ็นให้ลูกค้า
  2. จัดหาผู้ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า

Engineer support

(0 อัตรา)


ลักษณะงาน

  1. ยังไม่เปิดรับสมัคร

IT Support

(1 อัตรา)


ลักษณะงาน

  1. ซ่อมอุปกรณ์ไอที เช่น คอมฯ, ปรินเตอร์ เป็นต้น
  2. ติดตั้งและดูแลระบบเน็ตเวิร์ค
  3. สนับสนุนงานขายสินค้าไอทีให้ลูกค้า

Programmer

(2 อัตรา)


ลักษณะงาน

  1. เขียนโปรแกรมภายในบริษัท
  2. สนับสนุนงานขายสินค้าให้ลูกค้า