ทำบุญบริษัท 2023

งานทำบุญบริษัท ทีที ฟูจิฯ จะกำหนดให้มีการจัดขึ้นช่วงสิ้นปีของทุกปี

เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมความเจริญรุ่งเรืองของบริษัทฯ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ทำบุญเพื่อชำระจิตให้รู้จักการให้ การทำจาคะเพื่อละความตระหนี่อันเป็นมลทินในดวงจิต และยังเป็นการสืบสารประเพณีของไทยให้ดำเนินต่อไป

อีกทั้งวัดนี้ พระอาจารย์ป้อมยังนำสิ่งของไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ทำให้สิ่งของบริจาคนี้ได้ถูกใช้จริงๆ ไม่เป็นขยะเหลือใช้อีกด้วย