2011-02-28 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ไทย ทสึซูกิ จำกัด
 2011-07-01 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ครั้งที่ 1
 2011-11-01 การก่อสร้างโรงงานที่ 1 เสร็จสมบูรณ์
 2011-12-15 เริ่มการผลิต – Implement PPC Valve
 2012-01-20 พิธีเปิดบริษัทอย่างเป็นทางการ
 2012-02-29 พิธีส่งมอบผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 1
 2012-12-18 ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
 2013-02-19 เริ่มการผลิต – Travelling PPC Valve
 2013-09-15 เริ่มการผลิต – Piston & Valve
 2013-12-16 เริ่มการผลิต – Plate Pivot
 2014-01-06 เริ่มธุรกิจซื้อมาขายไป – การตรวจสอบ Knuckle
 2014-10-01 เริ่มการผลิต – Mission Case
 2015-08-01 เริ่มการผลิต – Flywheel Housing
 In 2016 Production Starting Plan - 230 Project


   
Thailand Web Stat